Search form

Hechos 27:34

34Sa̱ꞌá ño̱ó seí ndaꞌávíi̱ noo̱ ndo̱ ña̱ kasáꞌan ndó, dá naniꞌi̱ iní ndo̱ cháá, dá chi̱ ni iin tóꞌón ndó, ta ni iin tóꞌón idí dini̱ ndo̱ o̱ naá ―kaá na̱.