Search form

Hechos 27:39

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ na̱táni̱ barco ñoó ni̱ kee ta̱kui̱í

39Tá ni̱ tu̱u noo̱, kúú ko̱ nákoni ii̱ vá ta̱a ñoó ndá yúku̱ kíán. Tído ni̱ xini ra̱ iin ndáꞌa̱ ta̱ñoꞌo̱ nákaa̱ saꞌa̱ yúku̱ íin ñoó, ta ñoó ndéi ño̱tí. Dá ni̱ kaꞌán rá ña̱ ndá ndi kuu kandeé rá dákáka ra barco ñoó koꞌo̱n ra̱ nda̱ ñoó.