Search form

Hechos 27:4

4Dá ni̱ kaa tuku ndu ini barco ñoó, dá ni̱ ka̱nkuei ndu ñoo Sidón ñoó kuaꞌa̱n ndu̱. Dá ni̱ kao̱ ndu̱ iin xoo yúku̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ naní Chipre, ta ni̱ ka̱ndo̱oan chí xoo íti diꞌa, chi̱ kána nda̱ꞌo tachi̱ xoo no̱ó ni̱ kaꞌán ndú koꞌo̱n ndu̱.