Search form

Hechos 27:40

40Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda ra̱ yóꞌo̱ ndíko̱ ka̱a ve̱e ñoó. Dá ni̱ ka̱ndo̱oan ini ta̱kui̱í. Dá ni̱ ndaxí rá yóꞌo̱ ndíko̱ yíto̱, kirá dákáka ra barco ñoó, dá ni̱ na̱xino̱ ra̱ ini ta̱kui̱í, dá kuu kao tuku ra barco. Dá ni̱ da̱káa ra dáꞌo̱n, táꞌa̱n ña̱ tánee chí xoo noo̱ diꞌa barco ñoó. Dá ni̱ na̱kiꞌin barco kuaꞌa̱n ra̱ niꞌi̱ ra̱ noo̱ ndéi ño̱tí ñoó.