Search form

Hechos 27:41

41Tído ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ tuu rá noo̱ ndéi iin tuꞌu ño̱tí ini ta̱ñoꞌo̱ ñoó, chi̱ kíán noo̱ nákiꞌin táꞌan no̱ó ta̱kui̱í ñáni táꞌan. Ta ñoó ni̱ saa̱ noo̱ barco ñoó ni̱ sa̱rneean tein ño̱tí ñoó. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní kúu kasandaá ra̱ nda̱ yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Ta sa̱ꞌá ña̱ ndée̱ téí ñáni ta̱kui̱í chí sata̱ diꞌa barco ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá cháchi rá.