Search form

Hechos 27:42

42Dá ni̱ ka̱ndo̱o ndidaá soldado ña̱ kaꞌání rá ndidaá ta̱a kuaꞌa̱n veꞌe ka̱a néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱, dá ni iin tóꞌón rá ná o̱ kuíno di̱tá rá kasandaá ra̱ nda̱ yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱.