Search form

Hechos 27:43

43Tído kóni̱ ta̱ saꞌándá choon noo̱ soldado ñoó ña̱ dáka̱ki ra Pablo. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní sónó taꞌon ra ña̱ koo dión. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ ndidaá ta̱a ti̱ꞌa di̱tá ña̱ ná kee ra ini ta̱ñoꞌo̱, dá ná kasandaá ra̱ no̱ñóꞌo̱ i̱chí.