Search form

Hechos 27:44

44Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ra̱ ko̱ tíꞌa di̱tá ña̱ ná tiin ra tabla o táꞌí barco, dá ná kasandaá ra̱ no̱ñóꞌo̱ i̱chí, kaá ra̱. Ta dión ni̱ kee ndu, ta kúú ndidaá vá nduꞌu̱ ni̱ ka̱ki.