Search form

Hechos 27:8

8Ta dión xíꞌín ta̱ndóꞌó daá vá xíka ndu kuaꞌa̱n ndu̱ yati yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Dá ni̱ saa̱ ndu̱ iin xíán naní Puerto Va̱ꞌa yati noo̱ nákaa̱ ñoo naní Lasea.