Search form

Hechos 27:9

9Ta kúú sa̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo kuu̱ xíka ndu no̱ó ta̱ñoꞌo̱ kuaꞌa̱n ndu̱. Kúú sa̱ ni̱ ka̱sáꞌá i̱o nda̱ꞌo ió ña̱ kía̱n kaka ndu koꞌo̱n ndu̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱, chi̱ sa̱ kuaꞌa̱n kuyati va yoo̱ vi̱xi, dá kasáꞌá kána cháá ka̱ tachi̱ dée̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌa̱n niꞌini Pablo no̱ó ña̱yuu ñoó,