Search form

Hechos 28:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ ndei ndu noo̱ naní Malta

1Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kasa̱ndaá ndiꞌi ndu yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ ñoó, dá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndu̱ ña̱ yúku̱ ñoó naní Malta.