Search form

Hechos 28:17

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Pablo no̱ó na̱ Israel ndéi ñoo Roma

17Tá ni̱ xi̱no oni̱ kuu̱ ni̱ saa̱ Pablo ñoo Roma, dá ni̱ na̱kana na ta̱ sáꞌano Israel ndéi ñoo Roma ñoó. Dá tá ni̱ na̱taka ra̱, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ñani, ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa kini ko̱ ní kée yuꞌu̱ xíꞌín na̱ ñoo yo̱, ta ko̱ ní káꞌa̱n ndava̱ꞌi saꞌa̱ choon ni̱ saꞌanda na̱ sáꞌano veꞌá ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá. Tído ni̱ tiin ra yuꞌu̱ ñoo Jerusalén, dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá rá noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ romano.