Search form

Hechos 28:21

21Dá ni̱ kaa ta̱ sáꞌano ñoó xíꞌín ná:

―Ni iin tóꞌón tuti ko̱ ní nátiin nduꞌu̱ no̱ó na̱ ndéi chí kuendá Judea ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ ní. Ta ni iin ñani yo̱ ni̱ kii ñoó ko̱ káꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ ní.