Search form

Hechos 28:25

25Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní nákiꞌin táꞌan nóó ña̱xintóni̱ rá, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá nduta̱ ra̱ kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá. Tído tá ko̱ ñáꞌa̱ ka̱ kankuei ra yéꞌé ñoó, dá ni̱ kaa Pablo xíꞌín rá:

―Ndaa̱ va ni̱ kaꞌa̱n Espíritu ii̱ Ndios xíꞌín profeta Isaías tá ni̱ kaa na̱ diꞌa xíꞌín na̱ sáꞌano veꞌá: