Search form

Hechos 28:4

4Dá tá ni̱ xini na̱ ndéi Malta ñoó ña̱ tákaa koo̱ ñoó ndáꞌa̱ Pablo, dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan mií ná:

―Miía̱n ndaa̱ iin ta̱a saꞌání ndi̱i va kúú ta̱a káa, nda̱ni ndóꞌo ra dión. Ko̱ ní xíꞌi̱ taꞌon ra ni̱ kee ta̱ñoꞌo̱, tído o̱ káki taꞌon ra viti, chi̱ miía̱n chiya̱ꞌi ra sa̱ꞌá kua̱chi ra̱ ―kaá na̱.