Search form

Hechos 3:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa iin ta̱a ni̱ na̱tií saꞌa̱

1Iin kuu̱, dá ni̱ kee Pedro xíꞌín Juan kuaꞌa̱n nduú na̱ veꞌe ño̱ꞌo káꞌano, ta kíán táto̱ꞌon ka̱ oni̱ sa̱ꞌini, chi̱ hora daá ñóó káꞌa̱n ña̱yuu ndéi Israel xíꞌín Ndios.