Search form

Hechos 3:11

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Pedro no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñóꞌo ñoó saꞌa̱ Jesús

11Ta ni̱ tiin toon ta̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa saꞌa̱ ñoó Pedro xíꞌín Juan. Ta ni̱ naá iní ndidaá kúú ña̱yuu ñoó taxí táꞌan na ve̱i na kande̱ꞌé ñaá ná noo̱ kúú corredor naní Salomón.