Search form

Hechos 3:12

12Tá ni̱ xini Pedro ña̱yuu ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:

―Na̱ Israel, ¿ndiva̱ꞌa naá téí iní ndo̱? Ta, ¿ndiva̱ꞌa ndéꞌé ndó nduꞌu̱? ¿Á káꞌán ndó ña̱ xíꞌín ndée̱ mií nduꞌu̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱a yóꞌo? O, ¿á káꞌán ndó ña̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú ndú ña̱yuu va̱ꞌa noo̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱va̱ꞌa ndu ra̱?