Search form

Hechos 3:13

13Mií Ndios, na̱ ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌo tatá sáꞌano yo̱ Abraham xíꞌín Isaac xíꞌín Jacob tá sa̱ naꞌá, no̱ón kúú na̱ ni̱ nda̱neꞌe dikó Jesús, na̱ kúú de̱ꞌe na. No̱ón kúú na̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo ndó noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ néꞌe choon. Dá ni̱ ku̱ñóꞌó ndó na̱ tá ni̱ kaꞌán ta̱ néꞌe choon naní Pilato dáyaa̱ ñaá rá.