Search form

Hechos 3:17

17’Ta viti ndoꞌó, na̱ ñoo miíi̱, sa̱ náꞌá véí ña̱ sa̱ꞌá ña̱ ko̱ náꞌá ndó ndá yoo kúú ná, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kee ndó dión xíꞌín ná. Ta dión taꞌani ni̱ ndoꞌo ta̱ néꞌe choon noo̱ ndo̱.