Search form

Hechos 3:22

22Dá chi̱ diꞌa ni̱ kaa Moisés xíꞌín na̱ sáꞌano veꞌá ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá: “Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱, ki̱ꞌo na ña̱ kana iin profeta tein na̱ ñoo yo̱, ta kee na táto̱ꞌon kée yuꞌu̱. Ta kandísa ndó ndidaá kúú to̱ꞌon kaꞌa̱n na̱.