Search form

Hechos 3:25

25Ta ndoꞌó kúú na̱ kánian natiin ndidaá kúú ña̱ va̱ꞌa ni̱ kaꞌa̱n profeta saꞌa̱, ta natiin taꞌani ndó ndidaá kúú ña̱ va̱ꞌa ni̱ ka̱ndo̱o Ndios kee na xíꞌín na̱ sáꞌano veꞌá. Dá chi̱ diꞌa ni̱ kaa Ndios xíꞌín Abraham: “Ndidaá kúú ña̱yuu ndéi ñayuú ni̱ꞌí ña̱ va̱ꞌa saꞌa̱ iin na̱ kana tein na̱ veꞌón”, kaá Ndios xíꞌín ná.