Search form

Hechos 3:26

26Sa̱ꞌá ño̱ó tá ni̱ da̱nátaki Ndios de̱ꞌe na, ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ná dinñóꞌó noo̱ mií ndó, dá niꞌi̱ ndo̱ ña̱ va̱ꞌa noo̱ Ndios, dá kía̱n dankoo iin rá iin ndó ña̱ kini kée ndó ―kaa Pedro.