Search form

Hechos 3:6

6Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín rá:

―Ko̱ ta̱ꞌón plata ni oro no̱ói̱. Tído ña̱ ió no̱ói̱, ki̱ꞌoi noo̱o̱n. Xíꞌín kuu̱ Jesucristo, na̱ ñoo Nazaret, ndakuii̱n ndichi, ta kaka kuaꞌán ―kaá na̱.