Search form

Hechos 3:8

8Ta kúú ni̱ ndao ra ni̱ na̱kuii̱n ndichi ra. Kúú ni̱ ka̱sáꞌá xíka ra. Dá ni̱ ndu̱ꞌu ra kuaꞌa̱n ra̱ xíꞌín Pedro xíꞌín Juan ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ñoó. Xíka ra, ta kándita ra, ta kékáꞌano ra Ndios ni̱ ku̱ꞌu ra kuaꞌa̱n ra̱.