Search form

Hechos 4:10

10Sa̱ꞌá ño̱ó kanaꞌá ní, xíꞌín ndidaá kúú na̱ ñoo Israel ña̱ xíꞌín kuu̱ Jesucristo, na̱ ñoo Nazaret, na̱ ni̱ chi̱rkaa ní ndi̱ka cruz, na̱ ni̱ da̱nátaki Ndios, no̱ón vá kúú na̱ ni̱ kedaá, dá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱a íin noo̱ ní yóꞌo.