Search form

Hechos 4:11

11Ta Jesús kúú táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin yuu̱, ta ni̱ ka̱ñóꞌó ñaá ndoꞌó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ta̱ kava̱ꞌa veꞌe. Tído ni̱ kasa̱ndaá na̱ kakuu na yu̱ú tito̱.