Search form

Hechos 4:16

16ta kaá ra̱:

―¿Ndí koo kee yó xíꞌín ta̱a ñoó viti? Chi̱ miía̱n ndaa̱ ndisa ni̱ kee ra iin ña̱ꞌa ndato, ta ndidaá kúú ña̱yuu ndéi ñoo Jerusalén yóꞌo náꞌá ña̱ dión ni̱ kee ra. Ta o̱ kúu taꞌon kaa yo̱ ña̱ ko̱ kíán ña̱ ndaa̱.