Search form

Hechos 4:19

19Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín Juan xíꞌín rá:

―Taó kuendá va̱ꞌa ní, á ña̱ va̱ꞌa kíán noo̱ Ndios ña̱ kueídóꞌo cháá ka̱ nduꞌu̱ noo̱ káꞌa̱n mií ní o̱ du̱ú noo̱ káꞌa̱n Ndios.