Search form

Hechos 4:21

21Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kee ra tata̱ dáyu̱ꞌú ñaá rá, dá ni̱ da̱yáa̱ ñaá rá, dá chi̱ ko̱ ní niꞌi̱ rá nda̱ saꞌa̱ dándóꞌo ra nío̱ ná, chi̱ ndidaá kúú na̱ ñoo ñoó kékáꞌano na Ndios sa̱ꞌá ña̱ ndato ni̱ kee na.