Search form

Hechos 4:23

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ xika̱ na̱ kúú kuendá Jesús noo̱ Ndios

23Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ da̱yáa̱ ñaá rá, dá ni̱ saꞌa̱n na̱ noo̱ ndéi dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús. Ta ni̱ na̱kani na xíꞌín ná ndidaá kúú ña̱ꞌa ni̱ kaꞌa̱n ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ sáꞌano.