Search form

Hechos 4:24

24Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ to̱ꞌon ni̱ kaa ta̱ néꞌe choon ñoó, kúú ndidaá kúú ná ni̱ ka̱sáꞌá káꞌa̱n xíꞌín Ndios, ta kaá na̱:

―Satoꞌo ndu̱ Ndios, mií ní kúú na̱ káꞌano. Mií ní kúú na̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa induú xíꞌín no̱ñóꞌo̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱, xíꞌín ndidaá kúú ña̱ꞌa ió noo̱án.