Search form

Hechos 4:25

25Ta xíꞌín yúꞌu̱ David, na̱ sa̱ ke̱chóon noo̱ ní, ni̱ kaꞌa̱n ní diꞌa:

¿Ndiva̱ꞌa ni̱ nduto̱ndó téí ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo?

Ta, ¿ndiva̱ꞌa nákani ini na̱ kee na ña̱ ko̱ chóon?