Search form

Hechos 4:27

27’Ta miía̱n ndaa̱ dión ni̱ kuu ñoo yóꞌo viti, chi̱ ni̱ na̱kiꞌin táꞌan Herodes xíꞌín Poncio Pilato, xíꞌín ta̱ tu̱kú, xíꞌín na̱ Israel. Dá ni̱ nda̱kuei na ni̱ na̱á na̱ xíꞌín de̱ꞌe ii̱ ní Jesús, na̱ ni̱ kaa ní.