Search form

Hechos 4:29

29Sa̱ꞌá ño̱ó, satoꞌo ndu̱ Ndios, sa̱ náꞌá ní ña̱ káꞌa̱n ta̱ néꞌe choon kendava̱ꞌa ra xíꞌín nduꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó kee ní ña̱ mani̱ ki̱ꞌo ní ndée̱ nduꞌu̱, na̱ kúú na̱ kéchóon noo̱ ní, dá ná o̱ yu̱ꞌú nduꞌu̱ kaꞌa̱n ndu̱ saꞌa̱ to̱ꞌon ní.