Search form

Hechos 4:3

3Dá ni̱ tiin ñaá rá néꞌe ra ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ sadi ra̱ veꞌe ka̱a. Ñoó ni̱ sa̱ ñoꞌo na nda̱ ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, chi̱ sa̱ ni̱ ini va kíán.