Search form

Hechos 4:33

33Ta xíꞌín ndée̱ xíꞌo Ndios ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ kúú apóstol no̱ó ña̱yuu, chi̱ xíꞌo ndaa̱ na̱ kuendá ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti ni̱ na̱taki satoꞌo yo̱ Jesús. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ mani̱ sa̱ chindeé Ndios ndidaá na̱ kúú kuendá Jesús,