Search form

Hechos 4:34

34sa̱ꞌá ño̱ó ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa ko̱ ní sá kámani̱ noo̱ ni iin na. Dá chi̱ ndidaá kúú na̱ ió ñóꞌo̱, xíꞌín na̱ ió veꞌe ni̱ sa̱ di̱kó náa̱n, ta néꞌe na di̱ꞌón ni̱ niꞌi̱ ná sa̱ꞌán ni̱ saa̱ na̱,