Search form

Hechos 4:4

4Tído kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ seídóꞌo to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ Pedro saꞌa̱ Jesús, ta kúú ni̱ ka̱ndísa naa̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱kuaꞌa̱ cháá ka̱ ña̱yuu kúú kuendá Jesús, ta ni̱ kasa̱ndaá na̱ kúú ná táto̱ꞌon oꞌo̱n mil ta̱a.