Search form

Hechos 4:7

7Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ taó rá Pedro xíꞌín Juan veꞌe ka̱a, ta ndáka ñaá rá ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ chi̱kata ra me̱ꞌí noo̱ ndéi ta̱ néꞌe choon ñoó. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá, ta kaá ra̱:

―¿Ndá choon néꞌe ndoꞌó ña̱ ndúva̱ꞌa ndó na̱ kúꞌu̱? ¿Ndá kuu̱ ni̱ kaꞌa̱n ndo̱, dá ni̱ kee ndó ña̱ yóꞌo?