Search form

Hechos 4:9

9mií ní kúú na̱ ndáto̱ꞌón nduꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa ni̱ kee ndu xíꞌín ta̱a ni̱ sa̱ kúꞌu̱ yóꞌo, xíꞌín saꞌa̱ ndi ni̱ kuu ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra.