Search form

Hechos 5:1

Diꞌa ni̱ ndoꞌo iin ta̱a naní Ananías xíꞌín ñadiꞌí ra̱ naní Safira

1Tído ni̱ sa̱ ió iin ta̱a sa̱ naní Ananías, ta ñadiꞌí ra̱ ni̱ sa̱ naní Safira. Ta na̱ yóꞌo ni̱ di̱kó iin táꞌí ñóꞌo̱ ná.