Search form

Hechos 5:23

23Tá ni̱ saa̱ ra̱, dá ni̱ kaa ra̱:

―Tá ni̱ saa̱ ndu̱ yéꞌé ka̱a, kúú ndadí toon vaan. Ta kúú ndíta soldado yéꞌé ka̱a ñoó ndaá ra̱. Tído, tá ni̱ sonó ndú yéꞌán, ni iin tóꞌón ka̱ ta̱a ko̱ ñóꞌo inia̱n ―kaá ra̱.