Search form

Hechos 5:25

25Kúú ni̱ ka̱sáa̱ va iin ta̱a. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Táꞌa̱n ta̱a ni̱ sadi ndo̱ veꞌe ka̱a ñoó, yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano va ndíta ro̱ón dánaꞌa̱ ra̱ no̱ó na̱ ñoo yo̱ ―kaá ra̱.