Search form

Hechos 5:28

28ta kaá ra̱:

―¿Á ko̱ ní saꞌándá taꞌon ndu choon noo̱ ndo̱ ña̱ ná dáꞌa ka̱ ni kanoo ndó dánaꞌa̱ ndo̱ sa̱ꞌá ta̱a ñoó? Tído viti iin níí kúú ñoo Jerusalén yóꞌo ni̱ na̱ka̱ꞌani ña̱ dánaꞌa̱ ndo̱. Ta chínóo kua̱chi ndo̱ nduꞌu̱ ña̱ ni̱ saꞌání ndú ta̱a ñoó ―kaá ra̱.