Search form

Hechos 5:29

29Dá ni̱ na̱ndió néꞌe Pedro xíꞌín dao ka̱ apóstol ñoó to̱ꞌon noo̱ rá, ta kaá na̱ xíꞌín rá:

―Káni cháá ka̱a̱n kueídóꞌo ndu choon saꞌándá Ndios, ndiꞌi, dá kee ndu choon saꞌándá ta̱a.