Search form

Hechos 5:33

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n iin ta̱a naní Gamaliel

33Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo ra to̱ꞌon yóꞌo, kúú ni̱ ka̱ryíí nda̱ꞌo ra. Dá ni̱ kaꞌán rá kaꞌání ñaá rá.