Search form

Hechos 5:35

35Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín dao ka̱ ta̱ néꞌe choon ñoó:

―Ndoꞌó, ta̱ ñoo Israel, kaꞌi va̱ꞌa ini ndo̱ á va̱ꞌa ni káꞌán ndó kee ndó dión xíꞌín ta̱a ñoó.