Search form

Hechos 5:8

8Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Pedro:

―Kaꞌa̱n ndaa̱ ní xíꞌín yuꞌu̱. ¿Á táto̱ꞌon ki̱ꞌo kaá ndo̱ ni̱ di̱kó ndó ñóꞌo̱ ñoó, á ki̱ꞌo dión ni̱ di̱kó ndóa̱n?

Dá ni̱ kaaa̱n:

―Jaa̱n. Miía̱n ndaa̱ dión vá ni̱ di̱kó ndúa̱n.