Search form

Hechos 5:9

9Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌán:

―¿Ndiva̱ꞌa iin nóó ni̱ nda̱tóꞌón ndó ña̱ korndodó ndó na̱ kúú Espíritu satoꞌo yo̱ Ndios? Yéꞌé káa ve̱i takuáchí ni̱ saꞌa̱n ni̱ da̱ndúxi yíi̱ ní. Ta vitíꞌón kaneꞌe taꞌani xi mií ní koꞌo̱n xi̱.